Wyrejestrowanie - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Widok zawartości stron

Wyrejestrowania z urzędu można dokonać poprzez:

  1. Osobiste zgłoszenie się do urzędu z dokumentem powodującym zaistnienie okoliczności powodującej utratę statusu osoby bezrobotnej oraz Dowodem Osobistym lub innym dokumentem tożsamości;
  2. Przesłanie tradycyjną pocztą kopii zawartej umowy lub oświadczenia zawierającego  dane identyfikacyjne, datę i powód wyrejestrowania oraz własnoręczny podpis;
  3. Przesłanie drogą elektroniczną, na adres lol2@praca.gov.pl, skanu zawartej umowy lub oświadczenia zawierającego dane identyfikacyjne, datę i powód wyrejestrowania oraz własnoręczny podpis (wielkość wszystkich załączników dołączonych do wiadomości nie może przekroczyć 5 MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5 MB);
  4. Poprzez złożenie przez osobę trzecią kopii zawartej umowy lub oświadczenia zawierającego  dane identyfikacyjne, datę i powód wyrejestrowania oraz własnoręczny podpis osoby, której sprawa dotyczy, w kancelarii urzędu;
  5. Poprzez elektroniczny urząd podawczy – dla osób posiadających podpis elektroniczny. W tym przypadku należy przesłać oświadczenie zawierające  dane identyfikacyjne, datę i powód wyrejestrowania. 

Wyrejestrowania z ewidencji urzędu pracy, w trakcie osobistej wizyty można dokonać najwcześniej w dniu zaistnienia okoliczności powodującej utratę statusu osoby bezrobotnej w przeciwnym wypadku należy kopię dokumentu o którym mowa w pkt. 1 lub oświadczenie o którym mowa w pkt. 2 złożyć w kancelarii urzędu ul. Milionowa 91 - pok.033.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę