Cyberbezpieczeństwo - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi przekazuje Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i zastosowanie skutecznych sposobów zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.
Cyberbezpieczeństwo to odporności systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych
lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.
Najpopularniejszymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni są:
 1. Phishing – jest to atak cybernetyczny polegający na podszywaniu się atakującego pod inny podmiot lub osobę, np. kontrahenta, bank, serwis zajmujący się płatnościami w sieci czy instytucję publiczną, i nakłanianiu atakowanego do wykonywania odpowiednich czynności. Atakowany jest przy tym przekonany, że wykonuje instrukcje podmiotu działającego legalnie.
 2. Malware – jest to oprogramowanie, które zostało stworzone w celu naruszenia prawidłowego działania komputerów, systemów komputerowych czy urządzeń mobilnych bez wiedzy użytkownika. Do złośliwego oprogramowania zalicza się m.in. wirusy,
  tzw. robaki, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące. Malware wykorzystywane jest do kradzieży danych, w tym danych osobowych, do wykradania haseł i pieniędzy
  czy blokowania dostępu do urządzeń.
 3. DDos, czyli „rozproszona odmowa usługi" oparty jest na zmasowanych, zautomatyzowanych i fałszywych próbach skorzystania z danej usługi dostępnej online
  z wielu komputerów jednocześnie. Skutkiem takiego ataku jest całkowite zajęcie zasobów i możliwości sprzętu i oprogramowania, a w efekcie spowolnienie lub całkowite zablokowanie ich działania. Celem takiego ataku jest wyłudzenie danych albo odwrócenie uwagi atakowanego od innego ataku.
Zasady bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni:
 1. zastosuj sprawdzone oprogramowanie przeciw wirusom i spyware;
 2. aktualizuj regularnie system operacyjny, oprogramowanie oraz bazy danych wirusów;
 3. regularnie skanuj komputer oprogramowaniem antywirusowym;
 4. nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia;
 5. nie wchodź na strony z linków w podejrzanych wiadomościach e-mail i nie otwieraj dodanych do nich załączników;
 6. nie podawaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich;
 7. szyfruj dane poufne wysyłane e-mailem;
 8. nie podłączaj do komputera nośników (np. pendrive, płyt DVD, CD) niewiadomego pochodzenia;
 9. przy zabezpieczeniu dostępu do usług (np. bankowych) stosuj tzw. Mocne hasła, składające się z co najmniej 8 znaków, zawierające cyfry, wielkie i małe litery oraz znaki specjalne;
 10. stosuj różne hasła do różnych usług;
 11. nie udostępniaj nikomu hasła;
 12. regularnie zmieniaj hasło;
 13. włącz ochronę prywatności w przeglądarce;
 14. nie korzystaj z publicznych dostępów do sieci Wi-fi, w szczególności przy realizacji transakcji finansowych;
 15. twórz kopie zapasowe danych i szyfruj je.
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi zachęca do zapoznania się z informacjami publikowanymi na stronach zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego takie jak:
 1. https://csirt.gov.pl/
 2. https://www.nask.pl/pl/dzialalnosc/cyberbezpieczenstwo/3284,Cyberbezpieczenstwo.html
 3. https://www.cert.pl/publikacje/
 4. https://www.cert.pl/ouch/

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę