Posiedzenia - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr II/2023

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr II/2023

Termin posiedzenia: 11.07.2023 r.
 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi.
 2. Wręczenie aktów powołania członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi.
 3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 9 marca 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2023 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2023 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 8. Informacja nt. bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy wraz z pracami interwencyjnymi,  dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych i nienależnie pobranego świadczenia.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.
Liczba podjętych uchwał: 11

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr I/2023

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr I/2023

Termin posiedzenia: 09.03.2023 r.
 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi. 
 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 19 grudnia 2022 r. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2022 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2023 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2023 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w 2022 roku. 
 8. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy wraz z pracami interwencyjnymi i nienależnie pobranego świadczenia. 
 9. Dyskusja i wolne wnioski. 
 10. Zakończenie posiedzenia.
Liczba podjętych uchwał: 7

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr IV/2022

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr IV/2022

Termin posiedzenia: 19.12.2022 r.
 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi. 
 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 22 września 2022 r. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2022 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 5. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec listopada 2022 r. 
 6. Dyskusja i wolne wnioski. 
 7. Zakończenie posiedzenia.
Liczba podjętych uchwał: 1

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr III/2022

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr III/2022

Termin posiedzenia: 22.09.2022 r.
 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 27 czerwca 2022 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2022 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2022 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 6. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec sierpnia 2022 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy.
 8. Dyskusja i wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.
Liczba podjętych uchwał: 9

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr II/2022

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr II/2022

Termin posiedzenia: 27.06.2022 r.
 
 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z głosowania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w trybie obiegowym w dniach 24-25 marca 2022  r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2022 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec maja 2022 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz nienależnie pobranego świadczenia.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.
Liczba podjętych uchwał: 6

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr I/2022

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr I/2022

Termin posiedzenia: 24-25.03.2022 r. (głosowanie odbyło się w trybie obiegowym).
 
 1. Przyjęcie protokołu z głosowania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w trybie obiegowym w dniach 16-17 grudnia 2021 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2021 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2022 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2022 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w 2021 roku. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia i nienależnie pobranych świadczeń.
Liczba podjętych uchwał: 13

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr IV/2021

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr IV/2021

Termin posiedzenia: 16-17.12.2021 r. (głosowanie odbyło się w trybie obiegowym). 
 1. Przyjęcie protokołu z głosowania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w trybie obiegowym w dniach 23-24 września 2021 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2021 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec listopada 2021 roku. 
 4. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i nienależnie pobranych świadczeń.
Liczba podjętych uchwał: 12

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr III/2021

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr III/2021

Termin posiedzenia: 23-24.09.2021 r. (głosowanie odbyło się w trybie obiegowym).
 1. Przyjęcie protokołu z głosowania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w trybie obiegowym w dniach 24-25 czerwca 2021 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2021 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2021 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań przez PUP w Łodzi w ramach Tarczy Antykryzysowej.
 5. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec sierpnia 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia zobowiązania wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Liczba podjętych uchwał: 3

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr II/2021

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr II/2021

Termin posiedzenia: 24-25.06.2021 r. (głosowanie odbyło się w trybie obiegowym).
 1. Przyjęcie protokołu z głosowania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w trybie obiegowym w dniach 24-26 marca 2021 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2021 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2021 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań przez PUP w Łodzi w ramach Tarczy Antykryzysowej na postawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) oraz:
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 152);
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 713).
 5. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec maja 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Liczba podjętych uchwał: 6

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr I/2021

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr I/2021

Termin posiedzenia: 24-26.03.2021 r. (głosowanie odbyło się w trybie obiegowym).
 1. Przyjęcie protokołu z głosowania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w trybie obiegowym z dniach 04-10 grudnia 2020 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2020 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2021 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2020 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2021 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w mieście Łodzi w 2021 roku. 
 7. Informacja o stanie realizacji zadań przez PUP w Łodzi w ramach Tarczy Antykryzysowej na postawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…). 
 8. Zasady wsparcia pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w 2021 r. 
 9. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, nienależnie pobranego świadczenia i pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w 2020 roku.

  Liczba podjetych uchwał: 13

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr IV/2020

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr IV/2020.

Termin posiedzenia: 10.12.2020 r. (głosowanie odbyło się w trybie obiegowym).
 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 24 września 2020r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2020 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2020 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań przez PUP w Łodzi w ramach Tarczy Antykryzysowej na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…). 
 5. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec października 2020 r. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Liczba podjetych uchwał: 5

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr III/2020

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr III/2020.

Termin posiedzenia: 24.09.2020 r.
 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec sierpnia 2020 r.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 25 czerwca 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2020 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2020 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań przez PUP w Łodzi w ramach Tarczy Antykryzysowej na postawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz nienależnie pobranych świadczeń.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.
Liczba podjetych uchwał: 8

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr II/2020

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr II/2020

Termin posiedzenia : 25.06.2020 r. 
 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z głosowania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi
  w trybie obiegowym w dniu 24 marca 2020 r.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań przez PUP w Łodzi w ramach tarczy antykryzysowej na postawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…).
 5. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec maja 2020 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz nienależnie pobranych świadczeń.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 Liczba podjętych uchwał: 9

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr I/2020

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr I/2020

Termin posiedzenia : 24.03.2020 r. (głosowanie odbyło się w trybie obiegowym).
 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 16 grudnia 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2019 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2020 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2019 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2020 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 6. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec 2019 r.
 7. Informacja dotycząca zasad wsparcia pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w mieście Łodzi w 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz nienależnie pobranych świadczeń.
 Liczba podjętych uchwał: 18

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr IV/2019

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr IV/2019

Termin posiedzenia : 16.12.2019 r
 
 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi
  w dniu 19 września 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2019 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
  z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2019 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 6. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec października 2019 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, pożyczki, refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia oraz nienależnie pobranych świadczeń.
 8. Omówienie kwestii związanych z organizacją szkolenia dla członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.
Liczba podjętych uchwał: 14

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr III/2019

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr III/2019

Termin posiedzenia : 19.09.2019 r
 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi
  w dniu 25 czerwca 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2019 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
  z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2019 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej. 
 6. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec lipca 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego i nienależnie pobranych świadczeń.
 8. Dyskusja i wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.          
Liczba podjętych uchwał: 9

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr II/2019

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr II/2019

Termin posiedzenia : 25.06.2019 r
 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi.
 2. Wręczenie aktów powołania członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi.
 3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi. 
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 28 lutego 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2019 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2019 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 8. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec kwietnia 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w 2018 roku. 
 10. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 11. Przedłożenie propozycji dotyczącej kontynuowania dystrybucji materiałów, dokumentów i zaproszeń dla członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi za pośrednictwem elektronicznych systemów komunikacji. 
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia.

Liczba podjętych uchwał: 13

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr I/2019

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr I/2019

Termin posiedzenia : 28.02.2019 r.
 
 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 17 grudnia 2018 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2018 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2019 rok na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2019 roku w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 6. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec 2018 r.
 7. Informacja o projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Informacja dotycząca zasad wsparcia pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w mieście Łodzi w 2019 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, refundacji kosztów poniesionych na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego i nienależnie pobranych świadczeń.
 11. Sprawy wniesione.

Liczba podjętych uchwał: 13

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr IV/2018

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr IV/2018

Termin posiedzenia : 17.12.2018 r.
 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi
  w dniu 14 września 2018 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zasadności utworzenia i prowadzenia wnioskowanych kierunków kształcenia zawodowego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2018 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
  z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2018 roku w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 6. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec października 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, nienależnie pobranych świadczeń oraz pożyczek.
 8. Sprawy wniesione.
Liczba podjętych uchwał: 25

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr III/2018

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr III/2018

Termin posiedzenia : 14.09.2018 r.
 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi
  w dniu 14 czerwca 2018 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2018 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
  z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec czerwca 2018 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia oraz nienależnie pobranych świadczeń.
 6. Sprawy wniesione.
Liczba podjętych uchwał: 10

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr II/2018

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr II/2018

Termin posiedzenia : 14.06.2018 r.
 
 
1. Zatwierdzenie porządku obrad.
1a. Powołanie nowego członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi.
2. Informacja o odwołaniu członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 26 lutego 2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2018 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowejz wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
5. Informacja o stanie realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
6. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec  kwietnia 2018 r. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, pożyczek oraz nienależnie pobranych świadczeń.
8. Sprawy wniesione.

Liczba podjętych uchwał: 9

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr I/2018

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr I/2018

Termin posiedzenia : 26.02.2018 r.
 
 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 19 grudnia 2017 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania zamiaru uruchomienia nowych kierunków kształcenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2018 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2018 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 6. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec 2017 r.
 7. Informacja o projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Informacja dotycząca zasad wsparcia pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w mieście Łodzi w 2018 roku.
 10. Zapoznanie członków Powiatowej Rady Rynku pracy w Łodzi z treścią pisma złożonego przez Panią [zredagowano] i Pana [zredagowano] (poręczycieli jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, udzielonych Panu [zredagowano]) zawierającego spostrzeżenia i wątpliwości w prowadzonym postępowaniu w sprawie umorzenia zobowiązań finansowych wobec PUP w Łodzi.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i pożyczek.
 12. Sprawy wniesione.

Liczba podjętych uchwał: 14

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr IV/2017

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr IV/2017

Termin posiedzenia : 19 grudnia 2017 r.
 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 29 września 2017 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania zamiaru uruchomienia nowych kierunków kształcenia.
 4. Omówienie kwestii dotyczącej udzielenia pomocy w zorganizowaniu dofinansowania do szkoleń i egzaminów umożliwiających uzyskanie uprawnień dla uczniów szkół zawodowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2017 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2018 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec listopada 2017 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, nienależnie pobranych świadczeń i pożyczek.
 9. Zapoznanie członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi z treścią wyników kontroli pt. „Rozwiązywanie problemów społeczno - ekonomicznych mieszkańców miast istotnie dotkniętych skutkami zmian gospodarczych" przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie działania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi.
 10. Sprawy wniesione.

Liczba podjętych uchwał: 17

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr III/2017

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr III/2017

Termin posiedzenia : 29 września 2017 r.
 
 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Ponowienie wyboru Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy.  
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 7 czerwca 2017 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2017 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na 31 sierpnia 2017 r. 
 6. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, nienależnie pobranych świadczeń, dofinansowania kształcenia ustawicznego przyznanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i pożyczek.
 7. Zapoznanie członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi z treścią listu poparcia dla inicjatywy przeniesienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) do Łodzi.
 8. Omówienie kwestii związanych z organizacją szkolenia dla członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi.
 9. Sprawy wniesione.

Liczba podjętych uchwał: 18

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr II/2017

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr II/2017

Termin posiedzenia : 7 czerwca 2017 r.
 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 24 lutego 2017 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania zamiaru uruchomienia nowych kierunków kształcenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2017 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec kwietnia 2017 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, nienależnie pobranych świadczeń i pożyczek.
 7. Sprawy wniesione.

Liczba podjętych uchwał: 22

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr I/2017

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr I/2017

Termin posiedzenia : 24 lutego 2017 r.
 
 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Odwołanie członka Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 3. Powołanie członka Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy.  
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 19 grudnia 2016 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania zamiaru uruchomienia nowych kierunków kształcenia.
 7. Informacja dotycząca zasad realizacji w 2017 roku Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2016 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2017 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 10. Informacja o projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których realizacja rozpoczęła się w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2017 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji Programu Aktywizacja i Integracjaw mieście Łodzi w 2017 roku.
 13. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec 2016 r. 
 14. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, nienależnie pobranych świadczeń i pożyczek.
 15. Sprawy wniesione.
Liczba podjętych uchwał: 25
 

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr VI/2016

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr VI/2016

Termin posiedzenia : 19 grudnia 2016 r.
 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
  w Łodzi w dniu 10 czerwca 2016 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2016 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
  i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2016 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 5. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec sierpnia 2016 r. 
 6. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, nienależnie pobranych świadczeń i pożyczek.
 7. Informacja na temat rozstrzygnięcia kwestii dotyczącej szkolenia
  pt.: ,,Rola i zadania Powiatowej Rady Rynku Pracy jako organu opiniodawczo - doradczego starosty w sprawach dotyczących lokalnego rynku pracy".
 8. Sprawy wniesione.
Liczba podjętych uchwał: 13
 

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr V/2016

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr V/2016

Termin posiedzenia : 09 listopad 2016 r.

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 7 października 2016 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2016 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 4. Sprawy wniesione.
Liczba podjętych uchwał: 1

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr IV/2016

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr IV/2016

Termin posiedzenia : 07 Października 2016 r.

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
  w Łodzi w dniu 10 czerwca 2016 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2016 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
  i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2016 roku, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 5. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec sierpnia 2016 r. 
 6. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, nienależnie pobranych świadczeń i pożyczek.
 7. Informacja na temat rozstrzygnięcia kwestii dotyczącej szkolenia
  pt.: ,,Rola i zadania Powiatowej Rady Rynku Pracy jako organu opiniodawczo - doradczego starosty w sprawach dotyczących lokalnego rynku pracy".
 8. Sprawy wniesione.
Liczba podjętych uchwał: 20

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr III/2016

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr III/2016

Termin posiedzenia : 10 czerwca 2016 r.

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 19 lutego 2016 r.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 29 marca 2016 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2016 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2016 r., w ramach wyznaczonych paragrafów  klasyfikacji budżetowej.
 6. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec kwietnia 2016 r.
 7. Informacja o realizowanych w 2016 roku projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Informacja o realizacji działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków Funduszu Pracy w 2016 roku w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).
 9. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, nienależnie pobranych świadczeń i pożyczek.
 10. Informacja na temat kwot zobowiązań wobec PUP w Łodzi, których umorzenie zostało zaopiniowane pozytywnie lub negatywnie przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Łodzi w 2015 roku.   
 11. Zapoznanie członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi z ofertami szkoleniowymi dotyczącymi zorganizowania szkolenia pt. „Rola i zadania Powiatowej Rady Rynku Pracy jako organu opiniodawczo - doradczego starosty w sprawach dotyczących lokalnego rynku pracy".
 12. Sprawy wniesione .

 

Liczba podjętych uchwał: 22

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr II/2016

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr II/2016

Termin posiedzenia : 29 marca 2016 r.

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie zamiaru uruchomienia nowych kierunków kształcenia.

3. Sprawy wniesione.    

 

Liczba podjętych uchwał: 3

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr I/2016

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr I/2016

Termin posiedzenia : 19 lutego 2016 r.

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi z dnia 11 grudnia 2015r.

3. Podjęcie uchwał w sprawie zamiaru uruchomienia nowych kierunków kształcenia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2015 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2015 r., w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2016 r. na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.    

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2016 r., w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w mieście Łodzi w 2016r.

9. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec 2015 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz nienależnie pobranych świadczeń.

11. Wykaz umów zawartych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi o zorganizowanie aktywnych form w 2015 r.

12. Sprawy wniesione.    

 

Liczba podjętych uchwał: 15

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr IV/2015

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr IV/2015

Termin posiedzenia : 11 grudnia 2015 r.

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi z dnia 6 października 2015 r.

2a. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania zamiaru uruchomienia nowych kierunków kształcenia.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2015 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec października 2015 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu pożyczki, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego i nienależnie pobranego świadczenia.

6. Sprawy wniesione.

 

Liczba podjętych uchwał: 18

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr III/2015

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr III/2015

Termin posiedzenia : 6 października 2015 r.

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi z dnia 3 lipca 2015 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem
    na 2015 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem
    środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem
    na finansowanie innych fakultatywnych zadań, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

5. Informacja o sytuacji na łódzkim rynku pracy na koniec sierpnia 2015 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych
    środków na podjęcie działalności gospodarczej, nienależnie pobranych świadczeń oraz przyznanego bonu
    na zasiedlenie.

7. Sprawy wniesione.

 

Liczba podjętych uchwał: 10

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr II/2015

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr II/2015

Termin posiedzenia : 3 lipca 2015r.

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Odwołanie członków Powiatowej Rady Rynku Pracy.

3. Powołanie członków Powiatowej Rady Rynku Pracy.

4. Wybór Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy.

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi w dniu 12 marca 2015 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zamiaru uruchomienia nowych kierunków kształcenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem
   na 2015 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem
   środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

8. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych
   środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
   skierowanego bezrobotnego, udzielonych pożyczek oraz nienależnie pobranych świadczeń.

9. Charakterystyka Łódzkiego Rynku Pracy na koniec I kwartału 2015 roku.

10. Sprawy wniesione.

 

Liczba podjętych uchwał: 24

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr I/2015

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi nr I/2015

Termin posiedzenia : 12 marca 2015r.

1. Powołanie Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy.

2. Wybór Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy.

2a. Wybór Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi w dniu 12 grudnia 2014 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zamiaru uruchomienia nowych kierunków kształcenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi limitu środków Funduszu
    Pracy przyznanych algorytmem na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
    zawodowej w 2014 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem
    na 2015 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem
    środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2015 rok
    na finansowanie innych fakultatywnych zadań, w ramach wyznaczonych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w mieście Łodzi w 2015 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zasad dofinansowania w formie przyznawania bezrobotnemu
     jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zasad refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
     pracy dla skierowanego bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zasad organizacji staży przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zasad finansowania kosztów szkoleń wskazanych przez osoby
     bezrobotne/poszukujące pracy obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w 2015 roku

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zasad finansowania kosztów studiów podyplomowych obowiązujących
     w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w 2015 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu
     jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, udzielonych pożyczek oraz nienależnie
     pobranych świadczeń.

16. Charakterystyka Łódzkiego Rynku Pracy na koniec IV kwartału 2014 roku.

17. Wykaz umów zawartych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi o zorganizowanie aktywnych form w 2014 roku.

18. Sprawy wniesione.

 

Liczba podjętych uchwał: 24

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi nr V/2014

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi  nr V/2014

Termin posiedzenia : 12 grudnia 2014r.

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi w dniu 26 września 2014 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2014 r.  na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
 4. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 5. Charakterystyka Łódzkiego Rynku Pracy na koniec III  kwartału 2014 r.
 6. Sprawy wniesione.

Liczba podjętych uchwał: 5

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi nr IV/2014

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi  nr IV/2014

Termin posiedzenia : 26 września 2014r.

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi w dniu 26 czerwca 2014 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2014 r.  na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu pożyczek, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, nienależnie pobranych świadczeń, pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 5. Charakterystyka Łódzkiego Rynku Pracy na koniec I półrocza 2014 r.
 6. Sprawy wniesione.

Liczba podjętych uchwał: 23

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi nr III/2014

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi  nr III/2014

Termin posiedzenia : 26 czerwca 2014r.

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi w dniu 28 marca 2014 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2014 r.  na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu pożyczek, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, nienależnie pobranych świadczeń oraz pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych.
  4a.   Podjecie uchwały w sprawie realizacji Programu Aktywizacji i Integracji w mieście Łodzi w 2014 roku.
 5. Charakterystyka Łódzkiego Rynku Pracy na koniec I kwartału 2014 r.
 6. Sprawy wniesione.

Liczba podjętych uchwał: 13

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi nr II/2014

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi  nr II/2014

Termin posiedzenia : 28 marzec 2014r.

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi w dniu 21 lutego 2014 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2014 r. na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu pożyczek, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz nienależnie pobranych świadczeń.
 5. Sprawy wniesione.

Liczba podjętych uchwał: 9

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi nr I/2014

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi  nr I/2014

Termin posiedzenia : 21 luty 2014r.

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi w dniu 13 grudnia 2013 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania zamiaru uruchomienia nowych kierunków kształcenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu pożyczek, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, nienależnie pobranych świadczeń oraz dofinansowania kosztów studiów podyplomowych.
 6. Wykaz pracodawców, z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w 2013 roku zawarł umowy w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
 7. Charakterystyka Łódzkiego Rynku Pracy na koniec 2013 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia szkolenia dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.
 9. Sprawy wniesione

Liczba podjętych uchwał: 20

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi nr IV/2013

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi  nr IV/2013

Termin posiedzenia : 13 grudnia 2013 r.

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi w dniu 27 września 2013 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru uruchomienia nowego kierunku kształcenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2013 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych, nienależnie pobranych świadczeń oraz równowartości odzyskanego podatku VAT.
 6. Charakterystyka Łódzkiego Rynku Pracy na dzień 30.09.2013 r.
 7. Sprawy wniesione.

Liczba podjętych uchwał: 27

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi nr III/2013

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi  nr III/2013

Termin posiedzenia : 27 września 2013 r.

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi w dniu 24 czerwca 2013 r.
 3. Projekt regulaminu porządkowego prac społecznie użytecznych koordynowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2013 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu udzielonych pożyczek, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych oraz nienależnie pobranych świadczeń.
 6. Charakterystyka Łódzkiego Rynku Pracy na dzień 30.06.2013 r.
 7. Informacja na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 8. Sprawy wniesione.
Liczba podjętych uchwał: 23

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi nr II/2013

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi  nr II/2013

Termin posiedzenia : 24 czerwca 2013 r.

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi w dniu 25 marca 2013 r.
 3. Wybór Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2013 rok na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, udzielonych pożyczek, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 6. Charakterystyka Łódzkiego Rynku Pracy na dzień 31.03.2013 r.
 7. Projekt założeń powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 8. Sprawy wniesione.

Liczba podjętych uchwał: 40

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi nr I/2013

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi  nr I/2013

Termin posiedzenia : 25 marca 2013 r.

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi w dniu 17 grudnia 2012 r.
 3. Wybór Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nowego kierunku kształcenia.
 5. Informacja dotycząca kierunków kształcenia zaopiniowanych przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Łodzi w dniu 27 stycznia 2012 r.
 6. Informacja dotycząca wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w ramach limitu przyznanego algorytmem na rok 2012 Powiatowemu Urzędowi Pracy w Łodzi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na rok 2013 na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zasad dotyczących dofinansowania w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zasad dotyczących dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zasad dotyczących organizacji staży w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zasad finansowania kosztów szkoleń wskazanych przez osoby bezrobotne/poszukujące pracy obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w 2013 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zasad finansowania kosztów studiów podyplomowych obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w 2013 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, udzielonych pożyczek, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 14. Wykaz pracodawców, z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w roku 2012 zawarł umowy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych.
 15. Sytuacja na łódzkim rynku pracy na koniec 2012 r.
 16. Sprawy wniesione.

Liczba podjętych uchwał: 28

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi nr IV/2012

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi  nr IV/2012

Termin posiedzenia : 17 grudnia 2012 r.

Porządek obrad:

 1. Powołanie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.
 2. Wybór Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia. 
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi w dniu 12 października 2012 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie nowych kierunków kształcenia.
 6. Informacja dotycząca projektu „Polityka Rozwoju Edukacji Miasta Łodzi 2020+".
 7. Informacja dotycząca aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w okresie I-IX 2012 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, udzielonych pożyczek, jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej oraz refundacji prac interwencyjnych.
 9. Charakterystyka łódzkiego rynku pracy na dzień 30.09.2012 r.  
 10. Sprawy wniesione.

Liczba podjętych uchwał: 19

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi nr III/2012

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi  nr III/2012

Termin posiedzenia : 12 października 2012 r.

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi w dniu 13 kwietnia 2012 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w podziale procentowym limitu środków Funduszu Pracy na 2012 rok na rzecz przeciwdziałania bezrobociu przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, refundacji kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, udzielonych pożyczek, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji prac interwencyjnych.
 5. Sytuacja na łódzkim rynku pracy w I półroczu 2012 roku.
 6. Sprawy wniesione.

Liczba podjętych uchwał: 27

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi nr II/2012

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi  nr II/2012

Termin posiedzenia : 13 kwietnia 2012 r.

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi w dniu 27 stycznia 2011 r.
 3. Zaopiniowanie zmiany nazw kierunków kształcenia.
 4. Informacja na temat wykorzystania limitu środków Funduszu Pracy przyznanego w 2011 r. na realizacje zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 i Nr 2 w Łodzi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Pracy przyznanego na rok 2012 Powiatowemu Urzędowi Pracy w Łodzi.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, refundacji kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 7. Sytuacja na łódzkim rynku pracy na koniec 2011 roku
 8. Sprawy wniesione.

Liczba podjętych uchwał: 21

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi nr I/2012

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi  nr I/2012

Termin posiedzenia : 27 stycznia 2012 r.

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi w dniu 16 grudnia 2011 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie nowych kierunków kształcenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zasad dotyczących dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad dotyczących dofinansowania w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.
 6. Wykaz pracodawców, z którymi Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi oraz Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi zawarły umowy w 2011 roku w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych.
 7. Sprawy wniesione.

Liczba podjętych uchwał: 22

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę