Skład Rady - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy  
w Łodzi
(od dnia 11 lipca 2023 r.)
Kadencja 2023 - 2027

Krzysztof Makowski Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi Radny Rady Miejskiej w Łodzi
Marek Spiżewski Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa w Łodzi
Pozostali członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi
Marek Błaszczyk Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego
Małgorzata Gryglewska Izba Rzemieślnicza w Łodzi
Grzegorz Jegier Loża Łódzka Business Centre Club
Teresa Kempska Zarząd Regionu Ziemia Łódzka
NSZZ „Solidarność"
Barbara Ladżyńska Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej
Ireneusz Makowski Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Beata Pach Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
Ewa Sadowska-Kowalska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
 


Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy  
w Łodzi

Kadencja 2019 - 2023

 
Władysław Skwarka Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi Radny Rady Miejskiej w Łodzi
Barbara Ladżyńska Wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej 
Pozostali członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi
Marek Błaszczyk Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego
Piotr Bors Urząd Miasta Łodzi
Katarzyna Caban-Piaskowska Urząd Miasta Łodzi
Małgorzata Gryglewska Izba Rzemieślnicza w Łodzi
Grzegorz Jegier Loża Łódzka Business Centre Club
Teresa Kempska Zarząd Regionu Ziemia Łódzka
NSZZ „Solidarność"
Beata Pach Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego 
Ewa Sadowska-Kowalska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Marek Spiżewski Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa w Łodzi
Zbigniew Zgierski Regionalny Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych

 

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy  
w Łodzi
(od dnia 14 czerwca 2018 r.)
Kadencja 2015 - 2019

 
Władysław Skwarka Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi Radny Rady Miejskiej w Łodzi
Marek Spiżewski Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa w Łodzi
Pozostali członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi
Tomasz Mariusz Adamkiewicz Koalicja na Rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracując Razem"
Marek Błaszczyk Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego
Piotr Bors Urząd Miasta Łodzi
Krzysztof Fidelis Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego
Grzegorz Jegier Loża Łódzka Business Centre Club
Teresa Kempska Zarząd Regionu Ziemia Łódzka
NSZZ „Solidarność"
Barbara Ladżyńska Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej 
Beata Pach Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
Adam Pustelnik Urząd Miasta Łodzi
Paweł Saar Izba Rzemieślnicza w Łodzi
Ewa Sadowska-Kowalska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Wojciech Słowikowski Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Zbigniew Zgierski Regionalny Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych
 

 Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy  
w Łodzi

(od dnia 16 lutego 2018 r.)

Kadencja 2015 - 2019

 

Władysław Skwarka
 
Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi Radny Rady Miejskiej w Łodzi
Marek Spiżewski Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa w Łodzi

Pozostali członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi
 
Tomasz Mariusz Adamkiewicz Koalicja na Rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracując Razem"
Marek Błaszczyk Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego
Piotr Bors Urząd Miasta Łodzi
Krzysztof Fidelis Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego
Grzegorz Jegier Loża Łódzka Business Centre Club
Teresa Kempska Zarząd Regionu Ziemia Łódzka
NSZZ „Solidarność"
Barbara Ladżyńska Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej
Beata Pach Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
Adam Pustelnik Urząd Miasta Łodzi
Ewa Sadowska-Kowalska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Wojciech Słowikowski Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Zbigniew Zgierski Regionalny Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych
 Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy  
w Łodzi

(od dnia 29 września 2017 r.)

Kadencja 2015 - 2019

 

Władysław Skwarka

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi

Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Marek Spiżewski

Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa w Łodzi

Pozostali członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi

Tomasz Mariusz Adamkiewicz

Koalicja na Rzecz Aktywizacji Społeczno- Zawodowej „Pracując Razem"

Marek Błaszczyk

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego

Piotr Bors

Urząd Miasta Łodzi

Krzysztof Fidelis

Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego

Małgorzata Gryglewska

Izba Rzemieślnicza w Łodzi

Grzegorz Jegier

Loża Łódzka Business Centre Club

Teresa Kempska

Zarząd Regionu Ziemia Łódzka

NSZZ „ Solidarność"

Barbara Ladżyńska

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej 

Beata Pach

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

dr Ewa Sadowska -Kowalska

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wojciech Słowikowski

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Adam Pustelnik

Urząd Miasta Łodzi

Zbigniew Zgierski

Regionalny Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych


Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy  
w Łodzi

(od dnia 3 lipca 2015 r.)

Kadencja 2015 - 2019

 

Władysław Skwarka

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi

Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Agnieszka Sińska-Głowacka

Wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Pozostali członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi

Tomasz Mariusz Adamkiewicz

Koalicja na Rzecz Aktywizacji Społeczno- Zawodowej „Pracując Razem"

Marek Błaszczyk

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego

Piotr Bors

Urząd Miasta Łodzi

Krzysztof Fidelis

Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego

Małgorzata Gryglewska

Izba Rzemieślnicza w Łodzi

Grzegorz Jegier

Loża Łódzka Business Centre Club

Teresa Kempska

Zarząd Regionu Ziemia Łódzka

NSZZ „ Solidarność"

Barbara Ladżyńska

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej 

Beata Pach

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

dr Ewa Sadowska -Kowalska

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wojciech Słowikowski

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Marek Spiżewski

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa w Łodzi

Zbigniew Zgierski

Regionalny Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych

 

 

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy  
w Łodzi
Kadencja 2015 - 2019

Adam Paprocki

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi

Izba Rzemieślnicza w Łodzi

Agnieszka Sińska-Głowacka

Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Pozostali członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łodzi

Tomasz Mariusz Adamkiewicz

Koalicja na Rzecz Aktywizacji Społeczno- Zawodowej „Pracując Razem"

Marek Błaszczyk

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego

Piotr Bors

Urząd Miasta Łodzi

Krzysztof Fidelis

Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego

Grzegorz Jegier

 Loża Łódzka Business Centre Club

Teresa Kempska

Zarząd Regionu Ziemia Łódzka

NSZZ „ Solidarność"

Barbara Ladżyńska

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej 

Beata Pach

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

dr Ewa Sadowska -Kowalska

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Władysław Skwarka

Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Wojciech Słowikowski

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Marek Spiżewski

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa w Łodzi

Zbigniew Zgierski

Regionalny Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych

 

Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi
Kadencja 2012 - 2016

Adam Kwaśniak

Przewodniczący
Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Łodzi

Z-ca Dyrektora
Biura Rozwoju Przedsiębiorczości
i Miejsc Pracy UMŁ

Adam Paprocki

Wiceprzewodniczący
Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Łodzi

Izba Rzemieślnicza w Łodzi

Pozostali członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi

Jerzy Balcerek Radny Rady Miejskiej w Łodzi
Małgorzata Bartosiak Radna Rady Miejskiej w Łodzi
Marek Błaszczyk Rada OPZZ Województwa Łódzkiego
Krzysztof Fidelis Zarząd Województwa Łódzkiego Forum Związków Zawodowych
Grzegorz Jegier Loża Łódzka Business Centre Club
Teresa Kempska Zarząd Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „ Solidarność"
Barbara Ladżyńska Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Halina Niedzielska Koalicja Na Rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracując Razem"
Beata Pach Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
Władysław Skwarka Radny Rady Miejskiej w Łodzi
Wojciech Słowikowski Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Zbigniew Zgierski Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę