Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktualności urzędu

Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od dnia 01.01.2018 r.

Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od dnia 01.01.2018 r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.). ...

Pilny komunikat dla pracodawców - Informacja o składaniu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w trosce o prawidłowy i terminowy przebieg procesu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a także z uwagi na dużą ilość wniosków związanych z procedurą zatrudniania cudzoziemców,  od dnia 12 marca 2018 r. składanie oświadczeń możliwe będzie...

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)"

Informujemy, iż w ramach projektu „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota dofinansowania wynosi do 25.000,00 zł) o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie osoby wskazane w niżej...

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)"

Informujemy, iż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota dofinansowania wynosi do 25.000,00 zł) o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby spełniające założenia...

Szkolenia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 będzie realizował następujące szkolenia grupowe: „Kierowca...

Szkolenia grupowe finansowane ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że udostępnia do zapoznania dla osób bezrobotnych plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku w ramach środków Funduszu Pracy. Plan szkoleń grupowych oraz terminy zapisów dostępne są: w zakładce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/ Podnoszenie...

Komunikat - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 01.03.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV) "...

Komunikat - Staż 2018 w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami na zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na staż będą mogły być skierowane osoby...

Komunikat dla pracodawców ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w trosce o prawidłowy i terminowy przebieg procesu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a także z uwagi na ilość wniosków związanych z procedurą zatrudniania cudzoziemców godziny przyjęć interesantów Działu Obsługi Pracodawców zostają czasowo...

Komunikat dla pracodawców ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemców

Wpłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców (wpis do rejestru oświadczeń oraz zezwolenia na prace sezonową) należy dokonywać na konto, utworzone specjalnie do tego celu: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 93-121 Łódź 63 1560 0013 2260 1673 7000 0024   Wszelkie wpłaty wpływające na inne konta bankowe...

Komunikat - Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) w 2018 roku

Komunikat – Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) w 2018 roku   Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 24.01.2018 roku ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście...

Komunikat - Staż 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 24.01.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Projekt “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w okresie styczeń 2017 – sierpień 2018 realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój     Cel projektu   Celem projektu jest zwiększenie możliwości...

Komunikat - Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)” w 2018 roku

Komunikat – Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" w 2018 roku   Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 24.01.2018 roku ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez...

Komunikat - Bony na zasiedlenie w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 24.01.2018 roku rozpoczyna realizację ze środków Funduszu Pracy Bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi z ustalonym II lub I profilem pomocy. Wniosek wydawany jest na podstawie Indywidualnego...

Komunikat - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 24.01.2018 roku rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie ze środków Funduszu Pracy wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.   O refundację kosztów opieki może ubiegać się osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako bezrobotna, dla...

Komunikat - Bony stażowe w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 24.01.2018 roku rozpoczyna realizację ze środków Funduszu Pracy Bonów stażowych dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi z ustalonym II lub I profilem pomocy.   Wniosek wydawany jest na podstawie Indywidualnego...

Komunikat - szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne/poszukujące pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 24.01.2018 roku rozpoczyna realizację ze środków Funduszu Pracy wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną/poszukującą pracy.   Formularz wniosku dostępny jest w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy – Dokumenty do pobrania . ...

Komunikat - egzaminy lub koszty uzyskania licencji

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 24.01.2018 roku rozpoczyna realizację ze środków Funduszu Pracy wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji.   Formularz wniosku dostępny jest w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy – Dokumenty do pobrania . Możliwość weryfikacji...

Komunikat - studia podyplomowe

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 24.01.2018 roku rozpoczyna realizację ze środków Funduszu Pracy wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.   Formularz wniosku dostępny jest w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy – Dokumenty do pobrania . Możliwość weryfikacji wniosków: ...

Komunikat - Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2018r.

Nawiązując do komunikatu z dnia 29.11.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi przypomina priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku ustalone przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wydatkowania środków KFS...

Komunikat - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że limit środków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 roku wynosi 1 360 400 zł.   W ramach powyższej kwoty z dniem dzisiejszym (tj. 15.01.2018 roku) rozpoczynamy wydawanie formularzy wniosków na:   wsparcie kształcenia...

Komunikat dotyczący zamówień publicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza Instytucje Szkoleniowe do składania propozycji cenowych na następujące szkolenia dla osób bezrobotnych, które planowane są do realizacji w 2018 roku:   Lp. Nazwa szkolenia Planowana liczba osób do przeszkolenia Planowana...

Komunikat dla pracodawców ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemców

Wpłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców (Wpis do rejestru oświadczeń oraz zezwolenia na prace sezonową) należy dokonywać na konto, utworzone specjalnie do tego celu: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 93-121 Łódź 63 1560 0013 2260 1673 7000 0024   Wszelkie wpłaty wpływające na inne konta bankowe...

Komunikat - Staż 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami na zorganizowanie stażu w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na staż będą mogły być skierowane osoby...

Wyświetlanie 1 - 25 z 194 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę