Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


plakat power

Aktualności

Ważna informacja dla osób głuchoniemych

Przypominamy, że Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi posiada 3 stanowiska komputerowe przystosowane do obsługi osób głuchoniemych – wideotłumacze. Dzięki tym ułatwieniom osoby głuchonieme mogą zostać sprawnie obsłużone w naszym Urzędzie. Odpowiednio przystosowane stanowiska znajdują się: 2 stanowiska w pokoju nr 012 przy ul....

UWAGA! Pracodawcy korzystający z organizacji staży w ramach bonu stażowego

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w związku z kończącym się okresem rozliczeniowym prosi pracodawców korzystających w 2014 roku z organizacji staży w ramach bonu stażowego, na podstawie art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) o...

Podziękowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi za udział w Targach pracy

Poniżaj publikujemy oficjalne podziękowanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi od organizatorów Targów pracy. Dziękujemy za zaproszenie i czekamy na kolejną edycję.

Utrudnienia w parkowaniu przy ul. Kilińskiego

W dniu dzisiejszym tj. 20.10.2015 roku otrzymaliśmy od firmy STRABAG informację o poniższej treści: INFORMACJA Firma STRABAG Sp. z o.o. informuje, iż w związku z brakiem możliwości wjazdu na posesję związaną z prowadzonymi robotami na ul. Kilińskiego, od dnia 13.10.2015 r. istnieje możliwość parkowania pojazdów...

Zapisy na szkolenie "Kadry, płace, ZUS" organizowane dla kobiet

Informacja o zapisach na szkolenie „Kadry, płace, ZUS" organizowane dla kobiet z wykształceniem minimum średnim Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż osoby bezrobotne po 29 roku życia zarejestrowane w tutejszym Urzędzie, które posiadają „II" lub „I" profil pomocy (tylko w uzasadnionych przypadkach)...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

„Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (I)"   Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. O przyznanie dotacji mogą wnioskować osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym Urzędzie, które mają...

Zmiana siedziby Działu Marketingu i Obsługi Pracodawców

Od dnia 12.10.2015 roku nastąpi zmiana siedziby Działu Marketingu i Obsługi Pracodawców W związku z tym informujemy, że od 12.10.2015 b.r. obsługa pracodawców odbywać się będzie przy ulicy Kilińskiego 102/102a w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi. Zmianie ulegają również numery telefonów. (42) 676-80-28 / (42)...

Pomagamy promować Regionalną Strategię Innowacji: bezpłatne szkolenia z ŁAR

"Start - up w praktyce - Czynniki sukcesu" oraz "Regionalna strategia innowacji - Twój nowy przyjaciel" to tematyka BEZPŁATNYCH spotkań informacyjnych na które już dziś można się zapisać. Spotkanie informacyjne odbywać się będą w Łodzi w hali Expo przy al. Politechniki 4 w następujących terminach: ...

Konferencja „Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi – Twój Partner w Biznesie”

W dniu 24 września br. w Centrum Biznesowym SYNERGIA  odbyła się konferencja „Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi – Twój Partner w Biznesie" Podczas spotkania omówiono możliwości wsparcia przedsiębiorców przy wykorzystaniu środków z Funduszu Pracy i PFRON.  W konferencji uczestniczyli licznie zgromadzeni przedstawiciele...

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 23.09.2015 roku wstrzymuje nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych z projektu "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego...

Wyświetlanie 151 - 160 z 169 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej 

Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres do korespondencji,
  • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:
Bogusław Dąbrowski - Główny Specjalista
tel. +48 42 676 80 31
fax. +48 42 676 80 30
fax +48 42 251 66 11
mobile + 48 515 740 229
e-mail: bdabrowski@pup-lodz.pl
e-mail: promocja@pup-lodz.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę