Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktualności urzędu

Komunikat dotyczący zamówień publicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza Instytucje Szkoleniowe do składania propozycji cenowych na następujące szkolenia dla osób bezrobotnych, które planowane są do realizacji w 2018 roku:   Lp. Nazwa szkolenia Planowana liczba osób do przeszkolenia Planowana...

Komunikat - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że limit środków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 roku wynosi 1 360 400 zł.   W ramach powyższej kwoty z dniem dzisiejszym (tj. 15.01.2018 roku) rozpoczynamy wydawanie formularzy wniosków na:   wsparcie kształcenia...

Komunikat dla pracodawców ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemców

Wpłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców (Wpis do rejestru oświadczeń oraz zezwolenia na prace sezonową) należy dokonywać na konto, utworzone specjalnie do tego celu: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 93-121 Łódź 63 1560 0013 2260 1673 7000 0024   Wszelkie wpłaty wpływające na inne konta bankowe...

Komunikat - Staż 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami na zorganizowanie stażu w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na staż będą mogły być skierowane osoby...

Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od dnia 01.01.2018 r.

Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od dnia 01.01.2018 r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.). ...

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców

W związku ze zmianami przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1543) udostępniamy poniżej ulotki informacyjne. ...

KOMUNIKAT W SPRAWIE OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w przypadku znacznego zwiększenia ilości oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy (…), przesłanych lub złożonych w dniach 27 – 29 grudnia br. istnieje niebezpieczeństwo, że nie zostaną one zarejestrowane na...

Komunikat - Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2018r.

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, co następuje: Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wydatkowania środków KFS w roku 2018...

Komunikat - Przeniesienie pokoju wydającego zaświadczenia

Informujemy, że od dnia 04.12.2017 roku wydawanie zaświadczeń zostanie przeniesionie z pokoju 101 przy Kilińskiego 102/102A do pokoju 032 przy ul. Milionowej 91

Komunikat - Prace konserwacyjne systemu kolejkowego

W związku z pracami konserwacyjnymi systemu kolejkowego Q-matic w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102A informujemy, że w dniu 22.11.2017r. od godziny 14:00 do końca dnia system do zarządzania ruchem petentów będzie nieczynny.  Za utrudnienia przepraszamy.   ...

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniu 16 listopad 2017 r. odbędą się warsztaty i konsultacje tematyczne ze specjalistami Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi. Miejsce: Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Kilińskiego 102/102a Sala konferencyjna pok. 110 Aktywne formy rynku pracy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 10:00 - 10:30...

Komunikat

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26.04.2017 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017 poz. 864) Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż...

Komunikat - Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy RPO WŁ

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż z dniem 31.10.2017 roku kończy nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Konferencja "Niepełnosprawni na rynku pracy"

Szanowni Państwo, w dniu 08 listopada 2017 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi wraz z Fundacją Łódź Akademicka organizuje już po raz czwarty konferencję „Niepełnosprawni na rynku pracy". W tegorocznej edycji podejmiemy temat wsparcia psychologicznego oraz mentorskiego dla osób...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na  udzielanie dofinansowania w formie przyznania bezrobotnemu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego...

Podziękowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi za udział w Targach pracy

Poniżaj publikujemy oficjalne podziękowanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi od organizatorów Targów pracy. Dziękujemy za zaproszenie i czekamy na kolejną edycję.

Szkolenie "Jak obniżyć koszty zatrudnienia"

Urząd Miasta Łodzi oraz Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi zapraszają na bezpłatne szkolenie pn. „Jak obniżyć koszty zatrudnienia". Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji o wsparciu oferowanym przez Powiatowy Urząd Pracy dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych oraz osób...

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia dzisiejszego (tj. 10.02.2016r.) rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków na niżej wymienione formy pomocy:  –        grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy, –       ...

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi

Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisujących się w proces rewitalizacji miasta. Zgłoszenia będą poddawane weryfikacji i mają szansę być wpisane na listę planowanych...

Konferencja "Powiatowy urząd Pracy w Łodzi - Twój partner w biznesie"

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w najbliższą środę, tj. 25 listopada 2015 roku wraz z Regionalną Izbą Budownictwa w Łodzi organizuje konferencję z panelem prezentacyjno - dyskusyjnym pt. "Korzyści ze współpracy z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY w Łodzi". Podczas spotkania omówione będą następujące bloki tematyczne: 1....

Komunikat

Z powodu poważnej awarii, w dniu 02.06.2016r, obsługa klientów odbywa się wyłącznie w budynku na ul. Milionowej 91. Oświadczenia o powierzeniu zatrudnienia cudzoziemcowi w dniu dzisiejszym nie będą przyjmowane.

„Kompetentny sprzedawca z praktyką w Saksonii”

Zapraszamy do udziału w projekcie „KOMPETENTNY SPRZEDAWCA Z PRAKTYKĄ W SAKSONII" Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez nabycie lub...

Informacja o planowanym udzieleniu zamówienia o wartości poniżej 30 000 € przez Powiatowy Urząd Pracy w łodziI

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi  podaje do wiadomości publicznej, że w najbliższym czasie planuje dokonać następującego zamówienia:   Emisja ogłoszenia o planowanym wydarzeniu przez okres 14 dni poprzedzających jego termin (termin  między 17 a 20 października 2016 roku) w formie bilbordu...

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż z dniem 14.11.2016 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia. Informujemy, iż wnioski które wpłynęły do Urzędu od dnia 01.02.2016 roku...

Komunikat - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 06.02.2017 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków o organizowanie prac interwencyjnych, z refundacją 12 miesieczną, obejmującą koszty poniesione za co drugi miesiąc.   Jednocześnie informujemy, iż nadal można składać wnioski o organizowanie prac interwencyjnych z...

Wyświetlanie 1 - 25 z 176 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę