Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktualności urzędu

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniu 16 listopad 2017 r. odbędą się warsztaty i konsultacje tematyczne ze specjalistami Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi. Miejsce: Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Kilińskiego 102/102a Sala konferencyjna pok. 110 Aktywne formy rynku pracy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 10:00 - 10:30...

Komunikat

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26.04.2017 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017 poz. 864) Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż...

Komunikat - Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy RPO WŁ

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż z dniem 31.10.2017 roku kończy nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Konferencja "Niepełnosprawni na rynku pracy"

Szanowni Państwo, w dniu 08 listopada 2017 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi wraz z Fundacją Łódź Akademicka organizuje już po raz czwarty konferencję „Niepełnosprawni na rynku pracy". W tegorocznej edycji podejmiemy temat wsparcia psychologicznego oraz mentorskiego dla osób...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na  udzielanie dofinansowania w formie przyznania bezrobotnemu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego...

Podziękowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi za udział w Targach pracy

Poniżaj publikujemy oficjalne podziękowanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi od organizatorów Targów pracy. Dziękujemy za zaproszenie i czekamy na kolejną edycję.

Szkolenie "Jak obniżyć koszty zatrudnienia"

Urząd Miasta Łodzi oraz Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi zapraszają na bezpłatne szkolenie pn. „Jak obniżyć koszty zatrudnienia". Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji o wsparciu oferowanym przez Powiatowy Urząd Pracy dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych oraz osób...

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia dzisiejszego (tj. 10.02.2016r.) rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków na niżej wymienione formy pomocy:  –        grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy, –       ...

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi

Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisujących się w proces rewitalizacji miasta. Zgłoszenia będą poddawane weryfikacji i mają szansę być wpisane na listę planowanych...

Konferencja "Powiatowy urząd Pracy w Łodzi - Twój partner w biznesie"

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w najbliższą środę, tj. 25 listopada 2015 roku wraz z Regionalną Izbą Budownictwa w Łodzi organizuje konferencję z panelem prezentacyjno - dyskusyjnym pt. "Korzyści ze współpracy z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY w Łodzi". Podczas spotkania omówione będą następujące bloki tematyczne: 1....

Komunikat

Z powodu poważnej awarii, w dniu 02.06.2016r, obsługa klientów odbywa się wyłącznie w budynku na ul. Milionowej 91. Oświadczenia o powierzeniu zatrudnienia cudzoziemcowi w dniu dzisiejszym nie będą przyjmowane.

„Kompetentny sprzedawca z praktyką w Saksonii”

Zapraszamy do udziału w projekcie „KOMPETENTNY SPRZEDAWCA Z PRAKTYKĄ W SAKSONII" Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez nabycie lub...

Informacja o planowanym udzieleniu zamówienia o wartości poniżej 30 000 € przez Powiatowy Urząd Pracy w łodziI

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi  podaje do wiadomości publicznej, że w najbliższym czasie planuje dokonać następującego zamówienia:   Emisja ogłoszenia o planowanym wydarzeniu przez okres 14 dni poprzedzających jego termin (termin  między 17 a 20 października 2016 roku) w formie bilbordu...

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż z dniem 14.11.2016 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia. Informujemy, iż wnioski które wpłynęły do Urzędu od dnia 01.02.2016 roku...

Komunikat - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 06.02.2017 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków o organizowanie prac interwencyjnych, z refundacją 12 miesieczną, obejmującą koszty poniesione za co drugi miesiąc.   Jednocześnie informujemy, iż nadal można składać wnioski o organizowanie prac interwencyjnych z...

Komunikat - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia dzisiejszego (tj. 15.02.2017r.) rozpoczyna wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków o:    Dokonanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7     Formularze wniosków dostępne są w zakładce  Dla bezrobotnych i...

Komunikat - Dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia dzisiejszego (tj. 15.02.2017r.) rozpoczyna wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków o:    Dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (kwota dofinansowania na dzień 15.02.2017 roku...

Komunikat - Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 13.02.2017 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki.   Informujemy, iż środki finansowe przeznaczone w 2017 roku na realizację tego zadania zostały rozdysponowane.   ...

Komunikat - Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia dzisiejszego (tj. 15.02.2017r.) rozpoczyna wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków o:    Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50. roku życia   Formularze wniosków dostępne są w zakładce  Dla...

Komunikat - Staż

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 24.02.2017 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu finansowanych ze środków Funduszu Pracy .   Informujemy, iż środki Funduszu Pracy przeznaczone w 2017 roku na realizację tego zadania zostały rozdysponowane. Jednocześnie Powiatowy...

Komunikat - Prace Interwencyjne RPO WŁ

„Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)"   Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" dla niżej...

Pilny Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi z dniem 5 lipca 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków i zawieranie umów w zakresie: refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, informuje, iż w przypadkach dużej dziennej ilości osób do rejestracji, wydawanie biletów do rejestracji może zostać zablokowane przed godz.14.30. , Informacji o stanie wydanych numerków można uzyskać pod numerami telefonów: (42)676 80 22, 676 80 16, 251 65 10, 251 66 05, 251 65 05. W sytuacji...

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi przypomina o możliwości składania  wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia. Formularze wniosków dostępne są w zakładce  Dla pracodawców i przedsiębiorców – Dokumenty...

Komunikat - Awaria prądu

W związku z awarią prądu w dniu 18.07.2017r. od godziny 14:00 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi (lokalizacje: ul.Milionowa 91 i ul. Kilińskiego 102/102a) nie będzie obsługiwał klientów. Usunięcie awarii planowane jest na godzinę 16:30

Wyświetlanie 1 - 25 z 169 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę