Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktualności urzędu

Druki EFS - RODO - dla uczestników projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy => Dokumenty do pobrania =>Druki EFS zamieszczone zostały informacje dotyczące ochrony danych osobowych dla uczestników projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na udzielanie dofinansowania w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV) " w ramach...

Komunikat - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na udzielanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego  bezrobotnego w ramach projektu „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV) " w ramach...

Komunikat - Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 30.05.2018 roku rozpoczyna wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej, finansowanego ze środków Funduszu Pracy. W ramach prac...

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 16.05.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV) "...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 16.05.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) "...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 16.05.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych ze środków Funduszu Pracy.   Informujemy, iż ilość złożonych wniosków wyczerpała kwotę...

Komunikat - Refundacja kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 16.05.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Informujemy, iż ilość złożonych wniosków wyczerpała kwotę środków...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W dniu 11.05.2018 r. podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich, w godzinach 10:00-13:00 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi przy ulicy Milionowej 91, czynne będzie stoisko promocyjne projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)", realizowanego w ramach Programu...

Nabór wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia dzisiejszego (tj. 07.05.2018r.) rozpoczyna wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków o:    dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (kwota dofinansowania na dzień 07.05.2018 roku wynosi...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia dzisiejszego (tj. 07.05.2018r.) rozpoczyna wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków o:   refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (kwota refundacji na dzień 07.05.2018 roku wynosi 25.000,00 PLN).  Formularze wniosków...

Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SIWZ.pdf Załączniki do SIWZ.doc Informacja z otwarcia ofert ...

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. Wsparcie z Funduszy Europejskich dla osób 50+

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. Wsparcie z Funduszy Europejskich dla osób 50+ Spotkanie odbędzie się w następującym terminie: 15 maja 2018 r. w godz. 10:00 – 12:15 (rejestracja od godz. 9:45), w sali konferencyjnej Głównego Punktu...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej PFRON

    Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 24.04.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Informujemy, iż ilość złożonych wniosków wyczerpała kwotę środków...

Projekt “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w okresie styczeń 2017 – grudzień 2018 realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój     Cel projektu   Celem projektu jest zwiększenie możliwości...

Komunikat - Szkolenia grupowe finansowane ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub bezrobotne o planie szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku w ramach środków PFRON.   Plan szkoleń grupowych oraz terminy zapisów dostępne są:   w...

Komunikat - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 20.04.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Informujemy, iż ilość złożonych wniosków wyczerpała kwotę środków przeznaczonych na realizację tego zadania.   ...

Zaproszenie na panel dyskusyjny "Sukcesja i jej alternatywy" organizowany przez Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym panelu dyskusyjnym, poświęconym w całości tematowi sukcesji w firmach rodzinnych, dzięki któremu dowiesz się:  przed jakimi wyzwaniami stają firmy rodzinne w obliczu sukcesji, innowacyjności, konkurencyjności oraz zmienności środowiska prawnego  jak zbudować plan...

Przyznanie środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia dzisiejszego (tj. 16.04.2018 roku)  rozpoczyna wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków na realizację zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób...

Przedsiębiorcy wspierają outplacement

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej (RZPPZŁ „Lewiatan") wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Firm, Przedsiębiorców i Instytucji z regionu łódzkiego przygotował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020:   ...

Komunikat - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 10.04.2018 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dokonanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7. Informujemy, iż środki finansowe przeznaczone w 2018 roku na realizację tego zadania zostały rozdysponowane.   ...

Komunikat - Awaria telefonów stacjonarnych w PUP w Łodzi

Awaria telefonów stacjonarnych w PUP w Łodzi. Brak możliwości połączeń telefonicznych z Urzędem. Usterka w trakcie naprawy. Za utrudnienia przepraszamy.  

Komunikat

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26.04.2017 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017 poz. 864) Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż...

Pilny komunikat dla pracodawców - Informacja o składaniu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w trosce o prawidłowy i terminowy przebieg procesu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a także z uwagi na dużą ilość wniosków związanych z procedurą zatrudniania cudzoziemców,  od dnia 12 marca 2018 r. składanie oświadczeń możliwe będzie w...

Wyświetlanie 1 - 25 z 219 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę