Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktualności urzędu

KOMUNIKAT - WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY RPO WŁ

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" dla niżej wymienionej grupy docelowej: osoby z niepełnosprawnościami. Osoby bezrobotne z...

KOMUNIKAT - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 13.09.2017 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dokonanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7.   Informujemy, iż środki finansowe przeznaczone w 2017 roku na realizację tego zadania zostały rozdysponowane.   ...

KOMUNIKAT - Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 13.09.2017 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki.   Informujemy, iż środki finansowe przeznaczone w 2017 roku na realizację tego zadania zostały rozdysponowane.   ...

„Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego  uruchomiły preferencyjny program pożyczkowy „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie". W ramach programu udzielane są preferencyjne pożyczki: •    na wydatki związane z...

Targi Pracy 27-28.09.2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Łódzkich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego wraz z promocją usług i instrumentów rynku pracy, które odbędą się w terminie 27 – 28 września 2017 roku w hali Expo-Łódź. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Powiatowy...

Komunikat - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). PUP w Łodzi dysponuje kwotą  105 508,44 zł, stanowiącą oszczędność po zawarciu umów dotyczących finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Informujemy,...

KOMUNIKAT - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.07.2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1380 ),...

KOMUNIKAT - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

„Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.07.2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz...

KOMUNIKAT - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.07.2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1380 ), Powiatowy...

Szkolenia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)”

SZKOLENIA WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ BEZROBOTNĄ Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż prowadzi nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne, które będą realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego...

KOMUNIKAT - AWARIA PRĄDU

W związku z awarią prądu w dniu 18.07.2017r. od godziny 14:00 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi (lokalizacje: ul.Milionowa 91 i ul. Kilińskiego 102/102a) nie będzie obsługiwał klientów. Usunięcie awarii planowane jest na godzinę 16:30

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi przypomina o możliwości składania  wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia. Formularze wniosków dostępne są w zakładce  Dla pracodawców i przedsiębiorców – ...

INFORMACJA

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, informuje, iż w przypadkach dużej dziennej ilości osób do rejestracji, wydawanie biletów do rejestracji może zostać zablokowane przed godz.14.30. , Informacji o stanie wydanych numerków można uzyskać pod numerami telefonów: (42)676 80 22, 676 80 16, 251 65 10, 251 66 05, 251 65 05. W...

PILNY KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi z dniem 5 lipca 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków i zawieranie umów w zakresie: refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie...

Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnego majątku ruchomego bez konieczności zwrotu innym jednostkom, darowiźnie lub sprzedaży o wartości poniżej 300 euro.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2251/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia „Zasad postępowania dotyczących sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Łodzi nie posiadającym osobowości prawnej'' oraz Zarządzeniem Nr 43/17 Dyrektora...

KOMUNIKAT - Dofinansowanie w formie przyznania bezrobotnemu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej

        Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami na udzielanie dofinansowania w formie przyznania bezrobotnemu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) " współfinansowanego ze...

KOMUNIKAT - STAŻ

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami na zorganizowanie stażu w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na staż będą mogły być skierowane osoby...

KOMUNIKAT - BON NA ZASIEDLENIE

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami na realizację b onów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnego majątku ruchomego bez konieczności zwrotu innym jednostkom, darowiźnie lub sprzedaży o wartości poniżej 300 euro.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2251/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia „Zasad postępowania dotyczących sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Łodzi nie posiadającym osobowości prawnej'' oraz Zarządzeniem Nr 43/17 Dyrektora...

Godziny wydawania informacji starosty / rejestracji oświadczeń

Obsługa w zakresie wydawania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, a także rejestracji Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii,...

Komunikat – zajęcia grupowe - Wojewódzki Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej prowadzi nabór na zajęcia grupowe organizowane w III kwartale br. Szczegółowe informacje pod adresem: ...

PFRON - Program pilotażowy "Absolwent"

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 28 kwietnia 2017 roku ogłosił konkurs w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT". Wnioski w ramach konkursu mogą być składane do dnia 30 czerwca 2017 roku. Celem programu „ABSOLWENT" jest umożliwienie wejścia na rynek pracy...

Komunikat – szkolenie grupowe finansowane ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że posiada 9 wolnych miejsc na szkolenie grupowe z zakresu „Księgowość zaawansowana" , którego celem jest przygotowanie osób, mających podstawową wiedzę z zakresu księgowości, do pracy umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku asystenta ds. księgowości, wraz ze wstępnym...

Nabór pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu w ramach projektu „Aktywny krok”.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu „Aktywny krok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi nabór pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu w zawodach: spawacz; pracownik...

plakat

Wyświetlanie 1 - 25 z 155 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę