Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktualności urzędu

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy...

Nabór wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

    Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż prowadzony jest nabór wniosków w ramach projektu „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 16.05.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV) "...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na udzielenie dofinansowania w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż nadal dysponuje środkami finansowymi na udzielenie dofinansowania w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" w ramach...

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o wstrzymaniu naboru wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" w ramach Regionalnego Programu...

Komunikat - Staż 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 24.01.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Komunikat - Staż 2018 w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami na zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na staż będą mogły być skierowane osoby...

Komunikat - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 28.03.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)"...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 16.05.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) "...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na udzielenie dofinansowania w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)"...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 23.07.2018 roku rozpoczyna nabór wniosków pracodawców o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Nabór wniosków o Dofinansowanie w formie przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 23.07.2018 roku rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" współfinansowanego ze...

Nabór wniosków o wydanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 23.07.2018 roku rozpoczyna nabór wniosków o wydanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 23.07.2018 roku rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Nabór wniosków o refundację pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

    Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 23.07.2018 roku rozpoczyna nabór wniosków o refundację pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV) " współfinansowanego ze środków Unii...

Wstrzymanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o wstrzymaniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż rozpoczyna kolejny nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na staż będą...

Komunikat - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 10.09.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)"...

Komunikat - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na udzielanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego  bezrobotnego w ramach projektu „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV) " w ramach...

Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od dnia 01.01.2018 r.

Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od dnia 01.01.2018 r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2018r. poz. 1149 i 1265). Ustawa z...

Pilny komunikat dla pracodawców - Informacja o składaniu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi przypomina, że w trosce o prawidłowy i terminowy przebieg procesu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a także z uwagi na konieczność dostosowania procedur do wytycznych Departamentu Informatyki Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, według których...

Komunikat - Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał środki rezerwy KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 roku w wysokości 245 100,00 zł.   W ramach powyższej kwoty z dniem dzisiejszym (tj. 17.09.2018 roku) rozpoczynamy...

Komunikat - Staże finansowane ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 13.09.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu finansowanego ze środków PFRON.  

Wstrzymanie naboru wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 21.08.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego....

Wyświetlanie 1 - 25 z 238 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę