Szkolenia grupowe PFRON - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


PFRON 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia dzisiejszego (tj. 12.04.2017 roku) udostępnia do zapoznania dla osób niepełnosprawnych plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Plan szkoleń grupowych oraz informacja o terminach zapisów na poszczególne szkolenia dostępne są:
 
 • w zakładce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/ Formy wsparcia/ Formy wspierające podnoszenie kwalifikacji/ Szkolenia i bony szkoleniowe/ Szkolenia grupowe PFRON"
oraz
 • na tablicy informacyjnej przy pokoju 013 w siedzibie Urzędu - ul. Milionowa 91.Możliwość skorzystania ze szkoleń:
Na szkolenia mogą być kierowane osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w PUP
w Łodzi jako:
 • poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu
lub
 • bezrobotne posiadające „II" lub w uzasadnionych przypadkach „I" profil pomocy.
 
Pierwszeństwo w uzyskaniu skierowania na szkolenie grupowe będą miały osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Łodzi, które:
 • odbyły co najmniej jedną wizytę u pośrednika pracy i dla których nie ma ofert pracy,
 • nie korzystały ze szkoleń (grupowych lub indywidualnych) w ciągu bieżącego
  i ubiegłego roku kalendarzowego,
 • posiadają (pisemną) uprawdopodobnioną możliwość zatrudnienia (tzw. promesę)
  lub zadeklarowały podjęcie działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia.
Załączniki
(1)Plan szkoleń 2017 PFRON.docx
Terminy zapisów 2017 PFRON.docx

Plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z terminami zapisów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę